פסטיבל הקומדיה

פרטי הקול הקורא

פסטיבל הקומדיה של תיאטרון האינקובטור מזמין יוצרים ויוצרות להגיש יצירות בתהליכי פיתוח שונים.

מועד אחרון להגשת הצעות

18/01/24