אודותינו

אודותינו

בת"י, איגוד במאי ובמאיות התיאטרון בישראל הוקם ב- 18.10.1982.

מייסדי האיגוד דאז: עודד קוטלר, עמרי ניצן, אילן רונן, חנוך לוין, דוד לוין, מיכאל גורביץ, עמית גזית וחנן שניר.
לאחר מספר שנים האיגוד הפסיק את פעילותו ונכנס לתקופת הקפאה.

בחודש מאי 2009 חודשה פעילות האיגוד באסיפה כללית רחבה בה נכחו כל במאי התיאטרון בישראל.
מחדשי האיגוד: סיני פתר, אורי אגוז, עודד קוטלר, נעם שמואל, מיכה לבינסון, נויה לנצט, רוני ניניו ואלון אופיר.

איגוד במאי ישראל שם לעצמו למטרה לקדם את אמנות התיאטרון וערכיה ולהגן על זכויותיו של היוצר בתיאטרון והבמאי בראשם.

בימאי/ת תיאטרון?

מטרות ויעדים

האיגוד ישמש פלטפורמה לקידום היעדים והמטרות שלהלן:

הבמאי/ת כיוצר/ת מוביל/ה

מיצוב מעמד הבמאי כיוצר מוביל בתחום התיאטרון

א.     האיגוד רואה בבמאי יוצר. כיוצר הוא מוביל עמו קבוצה של יוצרים נוספים ומבצעים, והנו הראשון לשאת באחריות לאיכות היצירה. אחריות ממנה נגזרות  זכויותיו וחובותיו. החלטות הבמאי יש בהן כדי להשפיע על כלל הלוקחים חלק  בתהליך היצירה, על פרנסתם ואורח חייהם וכמו כן על הכספים המושקעים ביצירה – ציבוריים ופרטיים כאחד.

ב.     האיגוד מכיר באחריות מחייבת זו בבואו לייצג את חבריו. לפיכך, האיגוד ישאף לייצוג הולם של הבמאים בכל מוסד, גוף או וועדה הדנים או מקבלים החלטות בתחום התיאטרון. בין היתר בתחום הקצאת משאבים, מינויים לתפקידי מפתח וקביעת מדיניות רפרטוארית או אחרת.

ג.       האיגוד ישאף כי כל החלטה אמנותית או אחרת העשויה להשפיע על תוצאות היצירה תתקבל בעצה אחת עם הבמאי.

.

כאן כדי לייצג אותך

האיגוד כגוף מייצג של חבריו

א.     האיגוד מציב לו למטרה לשמור על זכויות הבמאים החברים בו. הגדרת תנאי עבודה בסיסיים והכרחיים שיבטיחו נורמות עבודה ראויות וקביעת אמות מידה לנאותות הפקתית.             האיגוד יאבק על שמירת הרף המינימלי של תנאים ליצירה כרף מחייב לכל החברים בו.

ב.     האיגוד ייצג את חבריו במקרים של התנגשות בין יישום מטרותיו המוצהרות של הארגון לבין התנהלות העלולה להכשיל מטרות אלו.

ג.       יצירת קודקס אתי שיגדיר כללים נורמטיביים  להתנהלות קולגיאלית בקרב חברי האיגוד.

ד.     האיגוד ישאף ליצירת שיתוף פעולה וקשרי גומלין בין איגוד במאי ישראל לאיגודים אחרים ובעלי מקצוע אחרים בתחום התיאטרון.

הדרך להגשים מטרות ויעדים

למען הגשמת מטרות אלו, ויצירת גוף חזק ומשמעותי בעל יכולת לפעול ויכולת להגן על זכויותיהם של במאי התיאטרון בישראל, ישאף האיגוד לשיתוף כלל במאי ישראל באיגוד.

אנו מאמינים כי על במאי התיאטרון בישראל, שהינם חלק חיוני מהיצירה האומנותית, להתאחד ולפעול כגוף משמעותי ומהותי בשיח האומנותי התרבותי בישראל. 

לאורך זמן רב מתקיימת פגיעה מהותית בזכויות היוצרים. מצבים של אי כיבוד הסכמים, העדר נורמות מחייבות ואי קביעת כללים נאותים להפקה, יצרו מצב בלתי אפשרי בו נאבק כל במאי בנפרד על קיום התנאים הבסיסיים שיאפשרו לו ליצור.

יצירת איגוד של כלל הבמאים תהפוך את ציבור הבמאים לחלק חיוני ממערך קבלת ההחלטות בתיאטרון כפי שראוי היה שיהיה. על קולם של הבמאים להישמע בפורומים הרלוונטיים ועליהם להגן על מעמד היוצרים, לחזקו ולשפר את תנאיהם,  ולפעול למען קידום היצירה והתרבות הישראלית.

*חברות באיגוד מחייבת קבלה של כלל המטרות והיעדים המפורטים במסמך זה ופעולה בהתאם להם.

בעלי תפקידים

רום רזניק

חבר ועד מנהל

מתן דרעי בדש

חברת ועד מנהל

פאניה גרינשפון

חברת ועד מנהל

רועי יוסף

חבר ועד מנהל

אילאיל סמל

חברת ועד מנהל

נעה שכטר

חברת ועד מנהל

בן סיידוף

חבר ועד מנהל

אריאל וולף

חבר ועד מנהל

נינה אופנהיים

מנהלת תפעול

מה חדש?

קולות קוראים

במאיות ובמאים

חדשות בת"י

אירועים