פסטיבל האזרח כאן 2022 לתיאטרון מקורי

פרטי הקול הקורא

קול קורא – פסטיבל האזרח כאן 2022 לתיאטרון מקורי
בניהולה האמנותי של דורית ניתאי נאמן

קול קורא למחזות / הפקות תיאטרון בנושא זכויות אדם ואזרח:
לאחר 12 שנות יצירה בפסטיבל, טיפוח יוצרים מבטיחים והעלאת הפקות מקוריות ומרתקות השואפות לפתח שיח ושפה אמנותית ייחודית, תיאטרון קרוב מיסודו של ניקו ניתאי מרגש להזמין אתכם, יוצרים עצמאיים, להגיש מחזות מקוריים ו/או הפקות מקוריות העוסקות בנושא זכויות אדם ואזרח.

ההפקות שיתקבלו יזכו בתקציב הפקה, חלל חזרות וליווי אמנותי עד להצגתן בבכורה במסגרת אירועי הפסטיבל בדצמבר 2022.

רשאים להגיש:
– יוצרים עצמאיים בעלי הזכויות.
– מחזות באורך שלא יעלה על 7,000 מילים.
– הפקות שלא הועלו במסגרת אחרת בעבר.

פרטים נוספים במייל t-karov@zahav.net.il או בטלפון 03-6885004

האחריות הכוללת להפקת ההצעות מוטלת על מגישי ההצעות.

מועד אחרון להגשת הצעות

30/06/22