נקודת קצה

פרטי הקול הקורא

כל הפרטים בפלייר המצורף.

מועד אחרון להגשת הצעות

28/05/22