מחזתרון – אסיטז'

פרטי הקול הקורא

ארגון אסיטז' מזמין יוצרים ויוצרות לתוכנית פיתוח מחזאות לילדים.

משלב פיתוח הרעיון הראשוני עד גיבוש טיוטאת המחזה ושליחה לתיאטראות.

המחזות יוקראו בערב חשיפה על במת התיאטרון.

מועד אחרון להגשת הצעות

31/03/24