בקשות תמיכה ממת"ן

פרטי הקול הקורא
קרן יהושע רבינוביץ מקיימת בשיתוף קרן רקנאטי, מפעל תמיכה לתיאטרון ניסויי הנקרא: מת"ן.
מת"ן תומך בהפקות תיאטרון בתחום הניסויי של יוצרים עצמאיים.במהלך השנים תמך מת"ן במאות הפקות בתחום התיאטרון הניסויי ותרם תרומה ניכרת להתפתחותו של תיאטרון הפרינג' – האחר.

למת"ן הנהלה בראשות מר ליאון רקנאטי המאשרת את התמיכות וכן ועדה מקצועית מייעצת המורכבת מאנשי מקצוע בתחום התיאטרון. המלצות הועדה המקצועית מובאות לאישור הנהלת מת"ן.
החלטות הנהלת מת"ן מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

יוצרים עצמאיים יכולים להגיש בקשות תמיכה ממת"ן בהתאם למועדים שיתפרסמו באתר הקרן.
לפחות פעם בשנה מתקיימות פרזנטציות לכל ההפקות המבקשות תמיכה.
הועדה המקצועית המיעצת בוחנת את הפרוייקטים וממליצה על תמיכה בפרוייקטים הראויים על פי שיקול דעתה ובהתאם לתקציב העומד לרשות מת"ן.

טופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ
קרן רבינוביץ פותחת מועד להגשת בקשות תמיכה
החל מתאריך 1.6.22 ועד לתאריך  15.7.22
הגשת הבקשות לתמיכה היא באופן מקוון בלבד.
להגשה: https://submit.rabinovichfoundation.org.il/

מועד אחרון להגשת הצעות

15/07/22