לקראת סצנה אינטימית

תקציר על שיטת העבודה:

הרצאת היכרות עם תחום תיאום האינטימיות
.לבמאי.ות תיאטרון ואנשי.ות מקצועות הבמה
ההרצאה תציג את ההתפתחויות העדכניות ביותר בתחום האינטימיות
ברחבי העולם ותעסוק בנושאים הבאים:
• תיאום אינטימיות – מהות התפקיד, תהליך העבודה ותרומתו לכל הנוגעים בדבר
• שיטות עבודה על סצנות הכוללות עירום ו/או סימולציה של מיניות
• כוריאוגרפיה ושפה – כלים ליצירת סצנה עוצמתית, אותנטית ועמידה לאורך זמן
• נגיעה בהיררכיה – צמצום פוטנציאל לפגיעה רגשית/פיזית של שחקנים.יות וצוות ההפקה
• פרוטוקולים וקווים מנחים לעבודה על סצנות אינטימיות – מה בעולם ולאן פנינו מועדות

מתי:

18/07/21

איפה:

01/01/70

ניידת או קבועה:

קבועה

מה חדש?

קולות קוראים

במאיות ובמאים

חדשות בת"י

אירועים

בימאי/ת תיאטרון - עדיין לא נרשמת לבת"י?