הצטרפו עכשיו לבת
תחומי פעילות

תחומי פעילות

איגוד הבמאים, שם לו לדגל לטפל באדיקות בנושאים הבאים:

שמירה על המרחב התרבותי דמוקרטי בישראל

שמירה על זכויות הבמאי במקום עבודתו

פיתוח וקידום יוזמות למען ציבור הבמאים בישראל

עבודה חוזית מול התיאטראות הרפרטואריים

עבודה חוזית מול תיאטראות הפרינג'

עבודה חוזית מול תיאטראות הילדים

שיפור ועדכון תקנות התמיכה בתיאטרון- עבודה מול משרד התרבות

טיפול בסקטור הבמאים הקהילתיים

טיפול בסקטור עוזרי הבמאי

טיפול בסקטור הבמאים בבתי ספר למשחק

שיפור תנאי העסקת הבמאי

מיתוג מקצוע הבימוי

ייצוג ציבור הבמאים בפורומים משפיעים

הובלת פורום יוצרי התיאטרון בישראל

ליווי ותמיכה משפטית וחוזית בחברי האיגוד

*לכל פניה הנוגעת לאחד מנושאים אלו יש לפנות למייל האיגוד: Directorsunion@gmail.com