הצטרפו עכשיו לבת
הנהלה ובעלי תפקידים

הנהלה ובעלי תפקידים

יו"ר: תום ווליניץ חברי ועד מנהל: רפי ניב אור נדב הדר גלרון נמרוד דנישמן לילך דקל אבנרי נעה שכטר רענן פררה ועדת הביקורת: אלחנן שפירא, דן רונן מנהלת תפעול: נינה אופנהיים

יועץ משפטי: עו"ד דרור נחום

רו"ח: מירי צאיג