הצטרפו עכשיו לבת
הנהלה ובעלי תפקידים

הנהלה ובעלי תפקידים

יו"ר: דליה שימקו

סיו"ר: תום ווליניץ

חברי ועד מנהל:

רפי ניב

אילן רונן

עדי גורל

אור נדב

אלי ביזאווי

הדר גלרון

נמרוד דנישמן

ועדת הביקורת: אלחנן שפירא, דן רונן

מנכ"לית: נינה אופנהיים

יועץ משפטי: עו"ד זאב שצקי

רו"ח: מירי צאיג