הצטרפו עכשיו לבת

מכתבן של פורום יוצרות תיאטרון לשילוב במאיות נשים בתיאטרון הרפרטוארי