הצטרפו עכשיו לבת
חוקים ותקנות

חוקים ותקנות

חוק זכויות יוצרים

חוק זכויות היוצרים 2007, חולל מהפכה במעמדו ובזכויותיו של היוצר בישראל. החוק הגדיר נחרצות כי היוצר הוא הבעלים הראשון של יצירתו גם אם היא יצירה מוזמנת.

בסעיף 33 לחוק נקבע העיקרון לפיו יוצר היצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה.

בסעיף35 הוחל העיקרון הזה גם על יצירה מוזמנת, ונקבעה  אמירה חד משמעית של המחוקק, שגם אם יצירה הוזמנה מיוצר, עדיין הבעלות הראשונה בידיו:

ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעל הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע

נקודה זו היא ניצחון סוחף לעמדה העקבית שהצגנו שיצירה היא קודם כל של היוצר.

לקריאת החוק לחצו על הכותרת.

 

תקנת הפרינג'

הכנסו לראות את תקנה 32 המעגנת את הקריטריונים לתמיכת משרד התרבות בגורמים הבאים:

1. פרוייקטים הפקתיים

2. בתי פרינג'

3. קבוצות תיאטרון

4. יוזמות לקידום תחום התיאטרון

בסעיפים הקשורים לתמיכה בבית פרינג', ניתן לראות את הזכויות המגיעות לבמאי אשר הצגתו מתארחת בבית פרינג'.

לקריאת התקנה לחצו על הכותרת.

 

תקנת התיאטרון הרפרטוארי

הכנסו לראות את תקנת התיאטרון הרפרטוארי

וצפו מה הם הקריטרינוים שלפיהם מתקצב משרד התרבות את התיאטראות הרפרטוארים בישראל

לחצו כאן לצפיה בתקנת התיאטרון הרפרטוארי