הצטרפו עכשיו לבת

הסכם ניהול כספי בין חברי בת"י לעמותת אי"ב