הצטרפו עכשיו לבת

מכתבן של פורום יוצרות התיאטרון לשילוב במאיות נשים בתיאטרון ברפרטוארי