הצטרפו עכשיו לבת

לקראת סצנה אינטימית

לקראת סצנה אינטימית
תקציר על שיטת העבודה:
הרצאת היכרות עם תחום תיאום האינטימיות
.לבמאי.ות תיאטרון ואנשי.ות מקצועות הבמה
ההרצאה תציג את ההתפתחויות העדכניות ביותר בתחום האינטימיות
ברחבי העולם ותעסוק בנושאים הבאים:
• תיאום אינטימיות – מהות התפקיד, תהליך העבודה ותרומתו לכל הנוגעים בדבר
• שיטות עבודה על סצנות הכוללות עירום ו/או סימולציה של מיניות
• כוריאוגרפיה ושפה – כלים ליצירת סצנה עוצמתית, אותנטית ועמידה לאורך זמן
• נגיעה בהיררכיה – צמצום פוטנציאל לפגיעה רגשית/פיזית של שחקנים.יות וצוות ההפקה
• פרוטוקולים וקווים מנחים לעבודה על סצנות אינטימיות – מה בעולם ולאן פנינו מועדות

לפרטים נוספים והרשמה: https://forms.gle/qDfHhqHDtsXNYZRp9

See Less
ניידת או קבועה: קבועה
סרטונים תמונות נוספות