תמיכות משרד התרבות ליצירה עצמאית – השתלמות אי"ב

לחץ כאן לקריאת תנאי הסף של משרד התרבות לשנת 2018. בהצלחה!