תגובת בת"י לתיקון תקנת התיאטרון הרפרטוארי

ביום  6.8.13 התפרסמה טיוטת תיקון לתקנת התיאטרון עליה ניתן לציבור להגיב. וזו לשונה:   תיקון סעיף 8א בפרק ג' למבחנים העיקריים, בסעיף 8א' במקום שנת "2012" יופיע שנת "2013" ובמקום שנת "2011", יופיע שנת "2012".   ולהלן קצת פרשנות:  הסעיף, שתיקונו מוצע כעת, פירושו המשך קיומו של מנגנון שנועד "לנטרל" […]

ביום  6.8.13 התפרסמה טיוטת תיקון לתקנת התיאטרון עליה ניתן לציבור להגיב.

וזו לשונה:

 

  1. תיקון סעיף 8א

בפרק ג' למבחנים העיקריים, בסעיף 8א' במקום שנת "2012" יופיע שנת "2013" ובמקום שנת "2011", יופיע שנת "2012".

 

ולהלן קצת פרשנות:

 הסעיף, שתיקונו מוצע כעת, פירושו המשך קיומו של מנגנון שנועד "לנטרל" את השינוי בפרמטרים לתמיכה, שהוכנס ב 2012.

את השינוי בפרמטרים שנערך ב 2012  אפשר לתאר באופן כוללני כך: תיאטרון שמריץ בפריפריה, הפקות מורכבות ברפרטואר מגוון, אמור לקבל יותר. תיאטרון בעל ייחוד לשוני (לדוגמא- גשר, יידישפיל) ותיאטרון ותיק – אמורים לקבל פחות.

 

כדי למנוע פגיעה מיידית, הוסף אז לשינוי הפרמטרים גם  "מנגנון הגנה", שהבטיח שהירידה בתמיכה לא תרד מתחת ל 90% מהתמיכה הקודמת.

 

מנגנון ההגנה יועד לשנה אחת, וכעת בתיקון הנוכחי, הרעיון הוא להמשיך את מנגנון ההגנה לשנה נוספת.

מצד אחד – יש הגיון בשמירה על התיאטראות מזעזועים כתוצאה מהשלכות דרסטיות מדי של שינוי הפרמטרים. מצד שני – ייתכן ודרך המלך היא לבחון את הפרמטרים ששונו, ולא לשנות בשלב הראשון  ואח"כ לנטרל (במידה מסויימת) את השינוי. בנוסף, נראה כי ההיגיון שבהגנה בשנה הראשונה הוא רב יותר מאשר הרעיון של המשך ההגנה בשנים נוספות, משום שמהות ה"הגנה" היא הגנה מפני השינוי, ואם נחוץ להגן מפני השינוי אולי יש בעיה בשינוי עצמו.

 

הנה הסעיפים עצמם:

הסעיף שתוקן בטיוטה הנוכחית בנוסחו החדש המוצע לפי הטיוטה:

מנגנון הגנה

8אבמקרה שבו פחת שיעור התמיכה במוסדשנמצא זכאי לקבל תמיכה ב– 2013 , בשיעור הגבוה מ– 10% לעומת שיעורהתמיכה שהוא קיבל בשנת 2011 , לא יפחת שיעור התמיכה במוסד מ– 90% משיעור התמיכה ששולם לו בפועל בשנת 2012  

 

הסעיף שתוקן בטיוטה הנוכחית בנוסחו הקודם:

מנגנון הגנה

8אבמקרה שבו פחת שיעור התמיכה במוסדשנמצא זכאי לקבל תמיכה ב– 2012 , בשיעור הגבוה מ– 10% לעומת שיעורהתמיכה שהוא קיבל בשנת 2011 , לא יפחת שיעור התמיכה במוסד מ– 90% משיעור התמיכה ששולם לו בפועל בשנת 2011  .

לחצו כאן לצפייה בתגובתה הרשמית של בת"י למשרד התרבות בנוגע לתיקון התקנה המדוברת