תגובת בת"י לקול הקרוא של שרת התרבות

חברי בת"י יקרים כפי ששיתפנו אתכם בעדכונים הקודמים ששלחנו, שרת התרבות פרסמה לאחרונה בקשה לציבור להביע את דעתו על מדיניות משרד התרבות בכל הנוגע לתמיכת משרד התרבות באמנויות הבמה: תיאטרון, פרינג', מוסיקה ומחול, לרבות בנושא התקציבים הדרושים, התנאים לקבלת התמיכה, אמות המידה לחלוקת התמיכות בין המוסדות בכל אחד מהתחומים, או […]

חברי בת"י יקרים

כפי ששיתפנו אתכם בעדכונים הקודמים ששלחנו, שרת התרבות פרסמה לאחרונה בקשה לציבור להביע את דעתו על מדיניות משרד התרבות בכל הנוגע לתמיכת משרד התרבות באמנויות הבמה: תיאטרון, פרינג', מוסיקה ומחול, לרבות בנושא התקציבים הדרושים, התנאים לקבלת התמיכה, אמות המידה לחלוקת התמיכות בין המוסדות בכל אחד מהתחומים, או בכלל וכל נושא רלוונטי אחר. השרה מעוניינת בקבלת המידע לצורך גיבוש מדיניות המשרד בנושא התמיכות בתחום התרבות.

עמדת בת"י, נחרצת וחד משמעית, נוגעת לכמה נושאים:

1. נגד צנזורה והתערבות כספית בתוכן יצירות.

2. קציבת קדנציות לניהול בתיאטרון.

3. נאותות העסקה ותשלום סכומי מינימום ליוצרים בתיאטרון.

4. ביזור מרכזי יצירה ברחבי הפריפריה.

5. הגדלת תקציבים לתחום התיאטרון בכלל והפרינג' בפרט.

6. תיקון תקנת התמיכה בפרינג'.

תוכלו לראות את התייחסותנו לנושאים אלה ואחרים במכתב הבא אשר נשלח לשרת התרבות כמענה לקריאתה לקבלת תגובות הציבור (לקריאת המכתב בלחצו על הכפתור)

 תגובת בתי

התייחסנו בפירוט רב ומעמיק יותר לסוגיות שצוינו ולסוגיות נוספות בשלושת המסמכים הבאים, אשר נשלחו בעבר לשרה וישלחו שוב בהמשך לבקשתה. תוכלו לקרוא את המסמכים בלחיצה על הכפתורים.

 חוות דעת משפטית מהפכה בתיאטרון הישראליתיקון פרינג

במידה ותרצו לקבל פירוט רב יותר בנוגע לשלושת המסמכים, כתבו לנו.

מי שטרם הגיב, באופן פרטי, לקול קורא המדובר- מומלץ לשבת כמה דקות על המחשב ולשפוך את שעל ליבכם בנוגע להתנהלות משרד התרבות ובעצם, בנוגע לחייכם.

אנו קוראים לכם להיות דעתניים, צודקים ומדוייקים בהשתתפותכם הציבורית.

את התגובות יש לשלוח למייל bama@most.gov.il עד ליום ראשון 19.7.15