למה פנסיה?

בין אם תבחרו להצטרף לתוכנית ובין אם לאו הבחירה בידיכם כמובן, עליכם להיות מודעים לצורך לחסוך באופן קבוע לקראת ימי זקנה או סגריר חס וחלילה. בין חזרה לחזרה, תוך כדי מרדף אחרי תשלומים שמגיעים לכם, אל תשכחו לדאוג לעתידכם!   מעיקרי התוכנית: * הגדרה מפורשת ונרחבת מהו במאי, שממנה נגזר […]

בין אם תבחרו להצטרף לתוכנית ובין אם לאו הבחירה בידיכם כמובן,
עליכם להיות מודעים לצורך לחסוך באופן קבוע לקראת ימי זקנה או סגריר חס וחלילה.
בין חזרה לחזרה, תוך כדי מרדף אחרי תשלומים שמגיעים לכם, אל תשכחו לדאוג לעתידכם!

 

מעיקרי התוכנית:

* הגדרה מפורשת ונרחבת מהו במאי, שממנה נגזר כיסוי ביטוחי ייחודי.

* דמי ניהול נמוכים.

* הגדרת אי כושר עבודה כבמאי ללא הגבלת זמן.

* דו עיסוק – במקרה של אובדן כושר עבודה כבמאי למי שעובד בעבודה נוספת,
הוראה למשל, יוכל המבוטח להמשיך לעבוד בעיסוק השני מבלי שתיפגע זכאותו
לפיצויים בגין חוסר היכולת לעסוק בבימוי.

* מבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגובה של 5,000 שקלים בגין אובדן כושר עבודה כבמאי
ללא הוכחת הכנסה.

* הוכחת ההכנסה לצורך קבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה,
תעשה על פי ההכנסה הממוצעת ב-12 או 24 החודשים לפני אובדן הכושר, הגבוהה מביניהן.

 

הכנסו לראות מצגת המפרטת את תוכנית הפנסיה החדשה של בת"י

במאים חברי איגוד, אתם יכולים כבר עכשיו להצטרף לתוכנית הפנסיה החדשה!
לקבלת פרטים נוספים פנו אלינו directorsunion@gmail.com