אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות

מאת: ירון שמיר

חלק בלתי נפרד מהתכנון הפנסיוני הינו מציאת פתרון למצב בו עקב מחלה או תאונה איננו יכולים להמשיך לעבוד ולייצר הכנסה.

לשם כך קיים ביטוח אובדן כושר העבודה או פנסיית הנכות.

חשוב לדעת כי מדובר על כיסוי חשוב אשר יכול להסתכם בעת פגיעה במאות אלפי שקלים. כחלק בלתי נפרד מהכיסוי לאובדן כושר העבודה נרכש כיסוי אשר מבטיח המשך תשלום הפוליסה, ביטוח או חסכון , על ידי חברת הביטוח לצורך המשך שמירה על הכיסוי הביטוחי או צבירת החסכון.

מה חשוב לדעת לגבי כיסוי לאובדן כושר עבודה

ראשית: לא ניתן לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה גבוה יותר מ-75% מהכנסותינו החודשיות (פרט למקרים מיוחדים) . גם אם נרכוש כיסוי כזה במקרה של תביעה ישולם הפיצוי המשקף 75% מההכנסה בלבד.

שנית: קיימות הגדרות שונות לגבי מתי נמצא מבוטח באובדן כושר עבודה. ההגדה שונה מפוליסה לפוליסה. בחלק מהמקרים תבדק יכולתו לעבוד במקצוע או בעיסוק בו עסק ערב קרות המקרה או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו , נסיונו והכשרתו , בחלק מהמקרים יבדק רק עיסוקו האחרון ותבדק ירידת הכנסה ועוד וריאציות כאלה ואחרות.

שלישית: לאובדן כושר עבודה קיימת תקופת המתנה. בדרך כלל נהוגה תקופת המתנה של 90 יום בהם גם אם המבוטח נמצא במצב של אי כושר עבודה לא משולם לו הפיצוי וזה מתחיל להיות משולם רק אם תקופת אי הכושר ארוכה מ-90 יום. במקרה כזה ניתן לרכוש הרחבה אשר לאחר שעברה תקופת ההמתנה ישולמו גם החודשים הראשוניים.

רביעית: ניתן לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה מלא בלבד או כיסוי גם לאובדן כושר עבודה חלקי.

בנוסף חשוב לשאול  האם קיימים קיזוזים בין אובדן כושר העבודה לבין תשלומים המשתלמים ממקורות אחרים כמו לדוגמא במקרה של תאונת עבודה, חקיקה אחרת ועוד.

האם קיים הבדל בין אובדן כושר עבודה הנרכש במסגרת ביטוח לבין כיסוי לנכות הנרכש במסגרת קרן פנסיה?

כחלק בלתי נפרד מהתוכנית הפנסיונית בקרן פנסיה מקיפה נקנה כיסוי לפנסיית נכות. מבוטח לא יכול לוותר על הכיסוי בכלל אך הוא יכול לשנות את גובהו על פי מסלול הביטוח הנבחר.

בניגוד לביטוח, הגדרת מקרה של פנסיית נכות בכל קרנות הפנסיה דומה והבדיקה היא לגבי יכולתו של המובטח לעבוד במקצוע או בעיסוק בו עסק ובכל עיסוק אחר המתאים להשכלתו הכשרתו ונסיונו. בחלק מהמקרים ניתן לקנות באמצעות פוליסת ביטוח משלימה הרחבה של הגדרת אובדן כושר העבודה.

יחד עם זאת גם בין קרנות הפנסיה ניתן למצוא הבדלים בעיקר בקיזוזים מול מקורות אחרים, במבחני הכנסה כאשר למבוטח יש הכנסה נוספת וגם בהיקף התשלום ב-3 החודשים הראשונים.

חשוב לזכור כי במקרה של רכישת אובדן כושר עבודה ופנסיה מקיפה יש לבצע התאמה במסלול הנבחר בקרן הפנסיה בכדי להתאים את סה"כ הכיסוי למקרה נכות.

התאמה כזו חשוב שתעשה בהתיעצות עם סוכן ביטוח מקצועי.

יעשה בתשומת לב רבה ובהיועצות באיש מקצוע המכיר את התחום, כולל שרותי השב"ן על בוריו.

**אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני או ביטוחי ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולותו/  או יעוץ במוצר פיננסי או ביטוחי ו /או ייעוץ מיסוי ו /או יעוץ משפטי או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות ו /או הקופות המוזכרים לעיל ו/או נמצאים בקשרים עסקים עם החברות המוזכרות.**