פנסיה לבמאים

בדצמבר 2016 אושר החוק המכונה "חוק פנסיה חובה לעצמאים", המחייב גם את ציבור העצמאים בישראל לחסוך לפנסיה. לפי החוק, שנכנס לתוקפו החל מינואר 2017, מחויב כל עצמאי להפריש למוצר חיסכון פנסיוני (כלומר קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) סכומים מוגדרים בהתאם לרמת ההכנסה שלו. לאור השינויים בשוק הביטוח הפנסיוני […]
בדצמבר 2016 אושר החוק המכונה "חוק פנסיה חובה לעצמאים", המחייב גם את ציבור העצמאים בישראל לחסוך לפנסיה. לפי החוק, שנכנס לתוקפו החל מינואר 2017, מחויב כל עצמאי להפריש למוצר חיסכון פנסיוני (כלומר קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) סכומים מוגדרים בהתאם לרמת ההכנסה שלו.
לאור השינויים בשוק הביטוח הפנסיוני בכלל והחוק החדש בפרט, חברנו לאיגוד התסריטאים, לאיגוד הבמאים ולשח"ם – ארגון השחקנים, על מנת לצאת יחדיו למכרז חדש, במטרה להשיג הסדר פנסיוני מיטבי עבור חברי ארבעת האיגודים. את הליך המכרז תלווה אילה אבני, יועצת פנסיונית חיצונית ומנכ"לית חברת "סיטרין".
לקראת היציאה למכרז, אנו נדרשים לקבל מידע אישי על אופי הכנסתכם והסדר הפנסיה שברשותכם ונבקש כי תמלאו סקר אנונימי קצרצר שיסייע לנו בגיבוש המפרט של ההסדר הנדרש.
חשוב לציין שההצעה שתיבחר תשמור על ההסדר הנוכחי ורק תשפר אותו, תוך הקפדה על שילוב יתרונות מובהקים לאופי עבודת הבימוי: תוכנית פנסיונית בדמי ניהול נמוכים במיוחד, כיסוי נרחב לאובדן כושר עבודה כבמאי, יכולת להמשיך ולעסוק בעבודה נוספת – הוראה, למשל – במקרה של אובדן כושר, הנחות משמעותיות על כיסויים נוספים ועוד.
עוד נציין כי ההסדר המתוכנן יוצע אך ורק לחברי/ות האיגוד, וכל חבר/ה יהיה חופשי לבחור, בהתאם לצרכים האישיים, אם לאמצו או לא.