עצירת תקציב לתיאטרון אל-מידאן

עיריית חיפה עצרה את תקציבי תיאטרון אל-מידיאן בעקבות העלאת המחזה "הזמן המקביל". "הזמן המקביל", מאת בשאר מורקוס ובבימויו, מוצגת זה כשנה באל־מידאן ועוסקת באסיר ביטחוני המבקש לבנות עוּד בכלא לקראת מסיבת החתונה שלו. היא נכתבה בהשראת סיפורו של וליד דקא, פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשע במעורבות בחטיפתו וברציחתו של […]

עיריית חיפה עצרה את תקציבי תיאטרון אל-מידיאן בעקבות העלאת המחזה "הזמן המקביל".

"הזמן המקביל", מאת בשאר מורקוס ובבימויו, מוצגת זה כשנה באל־מידאן ועוסקת באסיר ביטחוני המבקש לבנות עוּד בכלא לקראת מסיבת החתונה שלו. היא נכתבה בהשראת סיפורו של וליד דקא, פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשע במעורבות בחטיפתו וברציחתו של החייל משה תמם ב–1984 ונידון למאסר עולם.

מנהל תיאטרון אל-מידאן פנה להנהלת בת"י בבקשת תמיכה ציבורית בענין. בעקבות פניותו, פנתה בת"י לראש עיריית חיפה מר יונה יהב בבקשה להחזיר לאלתר את תקציבי התיאטרון.

 

מתוך המכתב שנשלח למר יונה יהב:

" … התיאטרון, ככל הידוע, הוא מוסד ציבורי הנתמך ע"י העיריה לפי החלטת וועדת התמיכות והתבחינים לתמיכה בתיאטרון ערבי, ומטרתו לפי תקנונו היא קיום פעילות תיאטרלית תרבותית ציבורית עצמאית בתחום התיאטרון הערבי.

נמסר, כי הטעם להפסקת התמיכה הוא העלאת המחזה "הזמן המקביל", מאת באשאר מורקוס ובבימויו, המבוסס על סיפור שכתב ואליד דקה, אשר נדון ב1987 למאסר עולם והורשע כפעיל בחוליית טרור, אשר חטפה ורצחה את החייל משה תמם ז"ל (ה"יד).

אנחנו סבורים כי למרות הכאב והצער העמוקים, אלו בדיוק המקרים בהם עומדים למבחן עקרונות חופש הביטוי, הרוח הדמוקרטית  כמו גם עקרונות המנהל התקין.

על-פניו מועצת העיר איננה מוסמכת להפסיק הקצבות. גם הגורם  המוסמך, כפוף לנוהל משרד-הפנים בדבר מתן תמיכות למוסדות ציבור, המאפשר הפסקת תמיכה או עיכובה כשהמוסד לא עומד בתנאים שנקבעו לתמיכה או בשימוש בתמיכה שלא למטרתה. דומה כי מטרת קיומו של תיאטרון ערבי עצמאי בחיפה היא גם בהעלאת תכנים שנויים במחלוקת. אחת ממטרות התיאטרון היא יצירת דיאלוג פתוח בין האוכלוסיה הערבית והיהודית, גם במקרים ובתנאים קיצוניים. דומה כי לא נכללה בין תנאי התמיכה הדרישה להעלות אך ורק תכנים שבקונצנזוס, או להגיש מראש את הרפרטואר לאישור העירייה.

מובן שתמיכה הנפסקת לאחר אישורה ובעת שמצפים ומסתמכים על קבלתה – עלולה למוטט לחלוטין מוסד ציבורי נתמך.

אנו מסתייגים מטרור ומ"עידוד טרור", איננו יודעים כמה מחברי המועצה צפו בהצגה, ולא בפני כמה אנשים הוצגה עד היום  – אך עדיין – עמדתנו היא שאין מקום למנוע תקציבי תמיכה משיקולי תוכן.

אנו קוראים לך לנהוג באומץ ודורשים להחזיר את העניין למסלול המנהל התקין,  לקיים הידברות בונה עם התיאטרון ולחדש את התמיכה במלואה וללא דיחוי…"