משרד התרבות מתערב בישראדרמה ובחשיפה הבינלאומית

בעקבות התערבות ניהולית ישירה של משרד התרבות באירועי ישראדרמה וחשיפה בינלאומית – החלטנו לבטל את תמיכתנו בפרוייקטים אלה ולהוציא את נציגתנו (נויה לנצט ששימשה כיו"ר הועדה האמנותית) מלקיחת חלק בוועדה. לפני כשנתיים מינהל תרבות החליט להתערב באופן ישיר בניהול הפרויקטים האלה, מהלך החורג באופן חריף מסמכויותיו. מנהל התרבות כתב את […]

בעקבות התערבות ניהולית ישירה של משרד התרבות באירועי ישראדרמה וחשיפה בינלאומית – החלטנו לבטל את תמיכתנו בפרוייקטים אלה ולהוציא את נציגתנו (נויה לנצט ששימשה כיו"ר הועדה האמנותית) מלקיחת חלק בוועדה.

לפני כשנתיים מינהל תרבות החליט להתערב באופן ישיר בניהול הפרויקטים האלה, מהלך החורג באופן חריף מסמכויותיו. מנהל התרבות כתב את תקנון הפרוייקטים וקבע כמה נציגים מכל ארגון (כולל 4 נציגים של מנהל התרבות עצמו) ישבו בועדה האמנותית. עוד החליט מנהל התרבות שלא למנות מנהל אמנותי לאירועים, עובדה הגורמת למוסדות אלה להיות חסרי אמירה אמנותית משמעותית ולשאוף לבינוניות התנהלותית.
למרות זאת לקחנו לפני שנתיים החלטה, לשלוח נציגות משלנו כדי לנסות להיאבק ולהשפיע מבפנים.

בשנתיים בהן היתה לנו נציגות בוועד האמנותי, נוכחנו לדעת שאין דרך לשנות מבפנים. התנהלות המינהל בבחירתו בנציגים ובהרכב הוועדה, מונעת כל אפשרות להשפיע ולהיות חלק מהובלה של קו אמנותי ברור.
אנחנו סבורים שלחשיפה בינלאומית כמו גם לישראדרמה חייב להיות מנהל או מנהלת אמנותיים שיביאו איתם קו ברור ותפיסת עולם רחבה. וועדה אמנותית המורכבת ממספר נציגויות של האיגודים ומולם נציגי מנהל תרבות, לא יכולה לענות על הצרכים האמנותיים המיוחדים של האירוע.

מינהל תרבות חייב להבין שהעובדה שהוא שותף במימון האירוע אינה נותנת לו את הזכות להתערב בניהול האמנותי או בבחירת ההצגות. לא ניתן יד להתערבות שלטונית בניהול ובאומנות.

אנחנו מבקשים בהזדמנות זו להודות לנויה לנצט על העבודה המסורה והקשה שעשתה בשנתיים האחרונות מטעם האיגוד.