מגזין 16- מרץ 2012

,חברים יקרים אתמול נחתם החוזה הראשון בין איגוד במאי התיאטרון הישראלי לבין תיאטרון רפרטוארי. החוזה נחתם בין איגוד הבמאים לבין אנסמבל תיאטרון הרצליה, עם המנכ"ל דני אלטר. זהו החוזה הראשון שמעגן בתוכו את כל הדברים שלמענם אנחנו נלחמים, ובעיקר את הגדרת תפקידו ומקומו של הבמאי בתהליך יצירת ההצגה. מתוך ההגדרה […]

,חברים יקרים

אתמול נחתם החוזה הראשון בין איגוד במאי התיאטרון הישראלי לבין תיאטרון רפרטוארי.

החוזה נחתם בין איגוד הבמאים לבין אנסמבל תיאטרון הרצליה, עם המנכ"ל דני אלטר.

זהו החוזה הראשון שמעגן בתוכו את כל הדברים שלמענם אנחנו נלחמים, ובעיקר את הגדרת תפקידו ומקומו של הבמאי בתהליך יצירת ההצגה.

מתוך ההגדרה הזו נגזרו התנאים שהבמאי זקוק להם כדי לבצע עבודה מיטבית.

החל מהשלב הראשון של ההכנות להפקה, המשך בזמן החזרות, השבוע הטכני שלקראת יציאת ההצגה, וכלה בשמירה על ההפקה לאחר צאתה לדרך.

נושא השכר שלנו, שהיה אחד מהרכיבים החשובים ביותר בתהליך, הוגדר מחדש לראשונה לאחר שנים ארוכות של תעריף שאינו משתנה.

עקרון ההדדיות והשיח המשותף בין הבמאי לתיאטרון, והרצון של שני הצדדים בהצלחתו של התיאטרון הישראלי, נכח כל העת גם בסבב השיחות שניהלנו עם כלל מנהלי התיאטראות הרפרטואריים.

במהלך הדיאלוג שמענו את דעותיהם של המנהלים, ומתוך החשיבה המשותפת, יצרנו בין היתר  מדרג שונה לשכר בהתאם לגודל התיאטרון, התאמות שנבעו מצרכי התיאטרון ועוד.

החוזה נכתב וכעת נחתם בעקבות כל העשייה הזו שארכה שנתיים מאומצות.

כל חברי הצוות ששקד על החוזה הרפרטוארי – עודד קוטלר שהחל עימנו את התהליך עד למינויו, אלון אופיר, נעם שמואל, רוני ניניו ואנוכי, שמחים מאד על החתימה וגאים בהצלחה הזו.

שרון בר-לב ועו"ד זאב שצקי ליוו את התהליך ואנו מודים להם מאד על כך.

אנו ממליצים לכל החברים בבואם לנהל משא ומתן על חוזה, להסתייע בחוזה הזה כמנחה הדרך ולחתור להשגת תנאים דומים. אנחנו ממשיכים בסבבי השיחות עם התיאטראות ומקווים בקרוב לחתום על חוזים נוספים, ולהמשיך לקדם את החוזה בנושא הפרינג', בהתאמות לתחום הפרינג' בארץ.

אחרי ההישג הזה שלנו כאיגוד ומעמד החתימה המרגש, רגע אחד אישי…

אחרי יותר משלוש שנים בוועד המנהל, החלטתי להיפרד.

היתה לי הזכות להיות שותפה בהקמת האיגוד, לקחת חלק בבניית העקרונות המנחים, בעיצוב הדרך אליה מכוון האיגוד, ולהיות חלק בעשייה המבורכת שלו.

אני מרגישה שנכונה כניסה של אנשים נוספים שילוו את התהליכים שהחלו, ולי עצמי להמשיך בעשייה המקצועית בבימוי ובכתיבה.

אני מאמינה שהפעילות של האיגוד תמשיך ותתעצם, ואתרום לה כשאוכל.

תודה לכל החברים שעימם עבדתי ופעלתי במהלך התקופה הזו, ומעומק הלב מאחלת לחבריי בוועד המנהל ולסיני פתר העומד בראשו, הצלחה רבה והמשך תרומתם הניכרת למען מטרות הבמאים.

 

חיפשתי משהו מעניין לסיום (זה תמיד משמח את ליבי), ומצאתי קטע מספרו של יואל הופמן, "מצבי רוח" :

 

" איננו רוצים לומר דברים בנאליים על אנשים שאהובים עלינו וכולי, אלא רק על הפליאה שבשריר הלב.

שהוא נמתח ומתכווץ אולי שבעים פעם בדקה ששים דקות בשעה עשרים וארבע שעות ביממה שלוש מאות ששים וחמש יממות בשנה אולי שמונים שנה ורק חכמי החשבון יכולים לחשב את מספר הפעימות.

ומפני שאנחנו אסירי תודה לשריר הזה שאיננו יודעים מניין הוא בא ולאן הוא הולך… אנחנו צריכים לקיים את כל המצוות כהלכתן, כמו למשל בעניין יין הפורט. שאם נזכור את שמו של היין הזה, הרי נתבע מהוצאת כתר להזמין אולי שמונים ארגזים ולפזר את בקבוקי היין כולם בחנויות הספרים כדי שגם הקוראים יוכלו לטעום ממנו… "

 אז לחיים, ושתהא לכולנו תמיד יצירה ממקום מבורך.

שבת שלום

אורי  אגוז

עורכת המגזין

איגוד במאי התיאטרון

החוזה הרפרטוארי

החוזה הנוכחי הינו למעשה ייסוד שותפות בין הבמאי לתיאטרון, ויציאה לדרך משותפת עם הגדרת תפקידים ברורים לכל אחד. אנו מאמינים שבהמשך הדרך יצטרפו תיאטראות נוספים לחוזה זה.

לחוזה שמצורף לכם, הוספנו דף הסכם מסגרת שמגדיר את החוזה האמור כנספח בתוכו. המשמעות הינה שהחוזה נערך בין האיגוד לתיאטרון, ולפיכך תיאטרון אנסמבל הרצליה מחויב לפיו בבואו לחתום חוזה עם כל במאי שהינו חבר בת"י, וחברי בת"י זכאים ליהנות ממנו ומחוייבים לו.

להלן פירוט סעיפי החוזה והסבר בצידם (החוזה עצמו מצורף למגזין זה) :

פרק המבוא

מגדיר את ההתקשרות בין הצדדים, ומחייב את התיאטרון להעניק את התנאים הללו רק לבמאים שהינם חברי בת"י.

 

סעיף 2-3 – התחייבות להפקה

הסעיפים הללו מגדירים את זמן מועד תחילת החזרות, משך זמן החזרות ומקומן של החזרות, התחייבות של שני הצדדים להעלאת ההפקה.

סעיף 4 – דחיית תחילת חזרות

מעניק אפשרות לדחות את מועד תחילת החזרות, ללא קנס ופיצוי, בתנאי שהבמאי והתיאטרון סיכמו על הדחייה מראש, ולא בהודעה חד צדדית של מי מהם.

במקרה שהחזרות מבוטלות או נדחות ללא הסכמת שני הצדדים (כדוגמת הודעה חד צדדית של התיאטרון), ראו סעיף 7 (יג).

סעיף 5 – תפקידי הבמאי

הסעיף מגדיר את תפקידי הבמאי. הללו כוללים בין היתר קביעת צוות היוצרים והמעצבים; נוכחות בחזרות חילוף, רענון והחלפה; התאמת ההצגה ליציאה אל מחוץ לתיאטרון (למניעת מצב בו נעשים שינויים בתפאורה/ליהוק ללא ידיעת הבמאי), סיוע ביחסי הציבור והגעה להצגה אחת ל 25-30 למתן הערות.

סעיף 6 – תפקידי התיאטרון

הסעיף מגדיר את תפקידי התיאטרון. כך נדרש התיאטרון לספק מקום הולם לחזרות ולצייד אותו בפריטים נדרשים לצורך החזרות;  לקבוע את צוות ההפקה בשיתוף עם הבמאי, דהיינו מנהל הצגה, מנהל במה ומפעילים שמקובלים על הבמאי וילוו את ההצגה; שינוי והחלפה של מי מאנשי הצוות הללו, יחייב שלוש הצגות חפיפה; הגדרת שבעה ימים ל-"שבוע הטכני", והקניית מרווח פעולה לבמאי בשבעת ימי הטכני במובן של שעות חזרות, פעולה שלישית וכו'.

סעיף 7 – שכר הבימוי

רכיב שכר הבמאי מורכב הן משכרו על הבימוי והן מרכיב התקבולים לאחר ההצגה ה-51. הסעיף מעדכן את שני הרכיבים כדלקמן:

סעיף 7(א) – 7 (ה) – הגדרת שכר הבימוי

סעיף 7 קובע מהו שכר הפקה לפי שני פרמטרים:

מספר השחקנים

וגודל התיאטרון בהגדרת מינהל תרבות.

להפקה בת 5 שחקנים ישולם שכר שווה ערך למכפלה ב- 6 של השכר הממוצע במשק +מע"מ.

כיום שכר ממוצע במשק לעובד ישראלי הוא 8500 ₪.  ערכנו חישוב לפיו במאי בממוצע מביים שתי הפקות בשנה. לכן הכפלנו שכר לחודש ב- 6. דהיינו:

5 שחקנים, השכר הינו 51,000 ₪ +מע"מ.

נתון זה הוגדר כתעריף המינימום לתיאטרון גדול.

מכאן עולה רכיב השכר ביחס למספר השחקנים:

5 שחקנים עד 10, השכר הינו 110% מתעריף המינימום (דהיינו 56,100 ₪ +מע"מ) ,

11 שחקנים ומעלה, השכר הינו 115% מתעריף המינימום (58,650 ₪ + מע"מ).

כאמור הרכיב השני שמגדיר את השכר הוא גודל התיאטרון.

דהיינו הפירוט האמור לעיל רלוונטי לתיאטראות הגדולים.

תיאטרון שמוגדר כקטן לפי הגדרות מינהל תרבות, יחוייב בתשלום 80% מהערכים הכספיים הללו,

תיאטרון שמוגדר כבינוני לפי הגדרות המינהל, יחוייב בתשלום 90% מהערכים המפורטים.

סעיף 7 (ו)

קביעת השכר המלא שמוגדר להפקה כפי שנחתם בין הבמאי לתיאטרון לפי כל הפרמטרים האמורים. זהו כאמור תעריף המינימום.

סעיף 7 (ז) – מועדי קבלת השכר

חלוקת תשלום השכר לשלושה מועדים כמפורט – יום חתימת ההסכם, יום תחילת החזרות, יום העלאת ההצגה הראשונה.

סעיף 7 (ח) – תקבולים

רכיב נוסף בשכר הבימוי הוא רכיב התקבולים.

החל מההצגה ה-51 זכאי הבמאי לתקבולים בשיעור 3% מסך כל התקבולים ברוטו בכל הצגה.

(עד עתה עמד שיעור התקבולים על 2%.  זהו שינוי משמעותי וחשוב מאד, ומחויב לתפיסתנו מתוך  חלקו הגדול של הבמאי בתהליך היצירה).

מחירו של מנוי לעניין התקבולים יחושב לפי ערכו בפועל בשנת התקציב.

(עד עתה חושב מחיר כרטיס מנוי לפי ערך של 30 ₪, סכום שאינו מתעדכן ואינו תואם את המחיר בפועל שמקבל התיאטרון לכרטיס מנוי).

סעיף 7 (ט) – דרמטורגיה

ביצוע דרמטורגיה למחזה מקורי (כפי שקורה בפועל במקרים רבים כאשר במאי עובד על מחזה מקורי) תזכה מעתה את הבמאי ב-1% מהתקבולים החל מההצגה הראשונה.

זהו שינוי משמעותי מאד, שמגדיר לראשונה את חלקו של הבמאי כרלוונטי לעניין עבודתו על המחזה לא רק כבמאי, אלא גם כדרמטורג.

סעיף 7 (י)

הבמאי יקבל פירוט מקופת התיאטרון אחת ל-15 בכל חודש. המדובר בפירוט כספי הרלוונטי אך ורק להפקה שלו.

 סעיף 7 (יא), 7(יב) –  הורדת הצגה

החלטה על הורדת הצגה לא תתבצע מבלי להודיע על כך לבמאי, ומבלי שיתאפשר לו להשמיע את נימוקיו לעניין.

ההפקה הינה יצירה שהבמאי הוביל וליווה, ולא יעלה על הדעת שהיא תורד מבלי ידיעתו ומבלי שתינתן לו האפשרות להשמיע את עמדתו.

סעיף 7 (יג) – החלטה על דחיית הפקה

במידה ויחליט התיאטרון לדחות הפקה עליה סוכם, ללא תיאום והסכמת הבמאי, יחוייב התיאטרון בתשלום חלק משכר הבימוי בהתאם למועד בו נמסרה ההודעה לבמאי.

אם ההודעה נמסרה עד 14 יום לפני תחילת החזרות, ישולם 2/3 מהשכר.

הודעה בפרק זמן קצר יותר, דהיינו פחות מ-14 יום לפני תחילת חזרות – תקנה לבמאי את מלוא שכרו.

אם החליט התיאטרון להפסיק את עבודת הבימוי לאחר תחילת החזרות – יהא הבמאי זכאי ל-25% פיצוי משכרו המלא, ללא הוכחת נזק. זהו תשלום פיצוי על הפסקת חזרות.

המדרגות הללו של פיצוי במקרה של אי כיבוד הסכמים וביטול הפקה, נועדו ליצור יציבות בנוגע להתחייבויות של התיאטראות, ולאפשר לצדדים לתכנן באורח סדור את לוח העבודה.

סעיף 7 (יד) – הפסקת עבודה על יד הבמאי

במאי שיבקש להשתחרר מהפקה מרצונו החופשי לאחר שכבר החל בחזרות, וכשהדבר אינו תוצאה של מצב בריאותי או כוח עליון, יפצה הבמאי את התיאטרון באותו סכום שנדרש התיאטרון לפצות אותו במקרה של הפסקת עבודה – דהיינו 25% מערך השכר.

כמו כן יחזיר הבמאי את חלק השכר שכבר שולם.

עקרון ההדדיות ביצירת יציבות חל על שני הצדדים, כלומר גם על מחויבות הבמאי כלפי התיאטרון. התיאטרון מסתמך על הבמאי שיבצע את עבודתו כפי סוכם, ולכן הפסקת עבודה תחייב את הבמאי בשיפוי התיאטרון על הנזקים שנגרמו לו בעטייה של העזיבה.

סעיף 7 (טו) –תשלום עבור חזרת רענון/ החלפה

הבמאי יהא זכאי לתשלום של 1/50 משכרו בגין כל חזרה שתבוצע לאחר עשר ההצגות הראשונות.

במהלך עשר ההצגות הראשונות, תתבצענה חזרות על ידי הבמאי במידת הצורך ללא כל תשלום נוסף מעבר למה שסוכם.

סעיף  7 (טז) – מפגש במאי קהל

הבמאי יהא זכאי לתשלום של 1.5% מהשכר על השתתפות במפגש במאי וקהל.

סעיף 7 (יז) – זכאות להחזרי הוצאות

התיאטרון ידאג להסדרי החזרת הוצאות בנוגע לחניית רכב/נסיעה למקום החזרות. מוצעות בסעיף כמה חלופות, בהתאם למה שיבחרו הצדדים.

סעיף 7 (יח) – תשלום על בימוי ההפקה למדיה שונה

במידה והבמאי יתבקש לביים שוב את ההפקה לפורמט שונה (כדוגמת צילומי טלוויזיה), למעט  לצרכי יחסי ציבור ותיעוד, יהא הבמאי זכאי לתשלום נפרד עליו יסכמו הצדדים.

סעיף 7 (יט) – קנס פיגור בתשלומים

בכל סעיף של תשלום שכר, מוגדר המועד המדוייק להעברת הכספים.

סעיף 7 (יט) קובע מנגנון של קנס במידה ויש איחור בלתי מתואם בתשלום. לאחר פיגור של שבעה ימי עבודה, יחוייב התיאטרון בתשלום ריבית פיגורים מוסכמת בשיעור של 1% ליום איחור.

סעיף 7 (כ)

מקנה לבמאי או למי מטעמו זכות לעיין במסמכי התיאטרון הנוגעים להצגה, וזאת בהודעה מראש בת 14 יום.

סעיף 8 – נאותות הפקה

סעיף זה מגדיר למעשה שורה של כללים שיחייבו את שני הצדדים בהתנהלותם לאורך הרצת ההפקה. הסעיף נועד לשמר את איכות ההצגה לאורך זמן.

לסעיף זה מצטרפת חובת הבמאי לבקר בהצגות אחת ל-25-30 הצגות כדי לוודא שהכל מתנהל כראוי. על כך התיאטרון אינו משלם לבמאי שכר. [ראו סעיף 5 (טו) בהגדרות תפקידי הבמאי].

כמו כן מגדיר סעיף 8 שורה של תנאים בנוגע להצגה שכבר רצה:

סעיף 8 (א)

החלפת שחקנים תעשה רק בהסכמת שני הצדדים, בכתב;

סעיף 8 (ב)

קביעת צוות ההפקה, לרבות מנהל הבמה והמפעילים השונים בהסכמת הצדדים (כמו שמוגדר גם בסעיף 6 בתפקידי התיאטרון ומחויבויותיו כלפי הבמאי) והללו ימשיכו לתפעל את ההצגה עד להצגת הבכורה.

שינוי של מנהל במה, הצגה ומפעילים ייעשה רק בתיאום [ראו גם סעיף 6(ג)];

סעיף 8 (ג)

התיאטרון מתחייב שלא לשנות כל רכיב ביצירה ללא הסכמה בכתב של הבמאי, כולל גם בהתאמות להצגת חוץ.

סעיף 9 – זכויות

לפי חוק זכויות יוצרים, הזכויות של היצירה אינו נתונות למכירה או להמחאה. עם זאת, היוצר יכול להעניק לגוף או לאדם את הרישיון לעשות בהן שימוש.

סעיף זה מגדיר כי הבמאי מקנה לתיאטרון רישיון לעשות שימוש בלתי מוגבל בזמן להעלות את ההצגה. שימוש מעבר לכך, יצריך הסכמה נפרדת של הבמאי, מראש ובנפרד.

אם ירצה התיאטרון להעתיק את בימוי ההצגה למקום אחר בעולם, בתיאטרון אחר (לא הפקה שעולה מטעם התיאטרון בחו"ל, אלא העברת ההפקה לגורם אחר בחו"ל שיפיק אותה שם בעצמו), תידרש לכך הסכמה מראש ובכתב של הבמאי וסיכום על המשמעויות הכלכליות הנגזרות.

סעיף 10 – העלאת ההצגה בחו"ל

במידה וירצה התיאטרון להסיע את ההצגה לחו"ל ותידרשנה התאמות, ייעשה הדבר על דעת הבמאי, וכן ייחתם שכר בימוי נפרד.

סעיף 11 – שיווק

הבמאי יהא שותף להחלטות בנוגע לפרסומים ולתוכניית ההצגה. הדבר גם נגזר מתפקידו לסייע בכל הנדרש ליחסי הציבור של ההצגה, לסייע בחומרים שיידרשו לצרכי התוכנייה וכו' (כמפורט בסעיף 5).

סעיף 12 – פרסום

שמו של הבמאי יופיע בכל הפרסומים הנלווים לתוכניה, במודעות ובתוכנייה, מיד לאחר שם המחזאי.

סעיף 13 – יישוב סכסוכים

סעיף זה נועד למנוע את הבאת הצדדים לבית משפט במקרה של מחלוקות באשר לפירוש החוזה. הסעיף מעניק פתרון בדרך של הליך גישורי. ניתן להחליט על מגשר מוסכם שמקובל על שני הצדדים, ואז פונים אליו יחדיו, או בקשה למינוי מגשר דרך המוסדות הפורמליים העוסקים בגישור של לשכת עורכי הדין.

סעיף 14 – משלוח הודעות

סעיפים מסוימים בחוזה דורשים הודעה בכתב שתימסר בין הצדדים.

הסעיף מגדיר מהי הודעה כזו ומתי היא נכנסת לתוקפה – המשלוח הינו לפי הכתובות שמסרו הצדדים במעמד חתימת החוזה, והודעה נכנסת לתוקפה 72 שעות מרגע מסירתה למשלוח בדואר רשום.

סעיף 15 – שינוי תנאים

ניתן לשנות סעיפים בחוזה לאחר חתימתו במידה ושני הצדדים סיכמו את הדבר בכתב ובחתימת הצדדים.

סוף דבר

החוזה האמור נועד לאפשר לשני הצדדים להכיר את מחויבויותיהם בצורה בהירה ונוחה, וליצור תנאים סבירים וראויים לעבודת הבמאי בישראל.

אתם מוזמנים לפנות אלינו במידה ונתקלתם בבעיה ואנו מקווים לסייע.

איגוד הבמאים ניהל כבר כמה הליכים גישורים במקרים של סכסוכים עוד טרם היות החוזה הזה. לשמחתי הרבה כמגשרת, אכן הדברים מוצאים פתרון מבלי להגיע לערכאה משפטית.

אנו מקווים שהחוזה הזה יסלול דרך לחוזים נוספים ויעניק לנו כבמאים את המתווה הנכון לפעול בתוכו, מבלי להידרש בכל פעם להליך מורכב של משא ומתן פרטני מול תיאטרון.

אנו תקווה שהחוזה הזה יהווה את הבסיס האמור, וכאמור אנו ממליצים לכם להשתמש בו בבואכם לחתום על חוזה ומבטיחים לעדכן בהקדם על התפתחות מו"מ עם התיאטראות השונים.

המשך פעילות מבורכת לכולנו

מקימי העמותה: אורי אגוז, אלון אופיר, מיכה לבינסון, נויה לנצט, רוני ניניו, סיני פתר, עודד קוטלר, חגית רכבי, ארי רמז, נועם שמואל.

חברי הוועד המנהל: אורי אגוז, אודי בן סעדיה, מיקי מבורך, רוני ניניו, שלמה פלסנר, סיני פתר, דליה שימקו, נועם שמואל.

חברי ועדת ביקורת: פרופ' דוד זינדר, ד"ר דן רונן

עורכת הניוזלטר: אורי אגוז

מרכזת בת"י – שרון בר-לב

סיוע ויעוץ משפטי: עו"ד זאב שצקי

 יחסי ציבור: עמלייה אייל

כתובת לפניות ולשאלותdirectorsunion@gmail.com

-אורי אגוז-   blueori@gmail.com