לטוות זהב מצרור של קש (שיר בת-הטוחן)

זכויות היוצרים של הבמאי – בעקבות פסק-הדין בעניין יוסי יזרעאלי –הקאמרי מאת: זאב שצקי, עו"ד בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה ביום 9.10.13 את תביעתו של הבמאי יוסי יזרעאלי. התיאטרון קאמרי, באמצעות עורך-הדין, עפר שחל קצרו הישג, ובו התייחסות משפטית מפורטת לזכויות הקשורות בעבודת הבימוי. הנה הסיפור, העולה מפסק-הדין. בשנת 1965 […]

זכויות היוצרים של הבמאי – בעקבות פסק-הדין בעניין יוסי יזרעאלי –הקאמרי

מאת: זאב שצקי, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה ביום 9.10.13 את תביעתו של הבמאי יוסי יזרעאלי. התיאטרון קאמרי, באמצעות עורך-הדין, עפר שחל קצרו הישג, ובו התייחסות משפטית מפורטת לזכויות הקשורות בעבודת הבימוי.

הנה הסיפור, העולה מפסק-הדין. בשנת 1965 קיבל יזרעאלי, בחור בשנות העשרים לחייו,  עבודת בימוי בקאמרי. עוץ-לי גוץ-לי. המחזאי הוא המשורר הדגול שלונסקי והמלחין- דובי זלצר המהולל. התיאטרון החתים את הבמאי הצעיר על הסכם לפיו ישתכר  3,000 לירות כאשר " פרט לסכום האמור, הבמאי לא יהא זכאי לכל תשלום אחר בקשר למילוי תפקידיו והתחייבויותיו לפי הסכם זה". ההצגה הצליחה ועלתה בשנים הבאות שוב ושוב, בהעתקת הבימוי המקורי, (באמצעות מי ששיחקו בה יוסף כרמון, שלמה וישינסקי). לבמאי המקורי, יזרעאלי, לא שולם דבר מלבד אותם 3,000 ל"י.  בשנת 1979 הגיע איגוד הבמאים (בהסתדרות) להסכם עם התיאטראות בדבר תשלום תמלוגים (2% מהצגה 51). מאז, בעקבות ההסכם הענפי, הוענקו ליזרעאלי תמלוגים בהפקות החוזרות, וכן קרדיט על הבימוי המקורי. כך היה עד שבשנת 2000, עלתה ההצגה בבימויו של רוני פינקוביץ. זו הפעם – כך טען הקאמרי כבר אז וכך גם נקבע בפסק-הדין – מדובר היה בבימוי חדש שאיננו העתקה של הבימוי המקורי של יזרעאלי. יזרעאלי לא קיבל תמלוגים מן ההפקה החדשה. בסמוך להעלאתה הגיע לסיכום עם הקאמרי כי יזכה לקרדיט של ציון שמו, כי אין לו תביעות כספיות, וכי "באם ההצגה תשתמש בצורה זו או אחרת בבימוי שלי, בכללותו או בחלקו, אדרוש תמלוגים". מתברר, כי מסיבות אישיות צפה יזרעאלי בהצגה רק בשנת 2009, חש שהוטעה ובשנת 2010 הגיש את תביעתו זו לתמלוגים מן ההפקה החדשה. (אגב, חלוף הזמנים הביא, כך נפסק, גם להתיישנותה של התביעה).

במסגרת טענתו של יזרעאלי לפיה גם ההפקה משנת 2000 עושה שימוש בקניינו הרוחני, וכי היא "אותה הגברת בשינוי אדרת", עלתה לדיון סוגיית הדרמטורגיה. יזרעאלי טען (והקאמרי חלק עליו) כי מהות ההצגה וסוד הצלחתה הוא בהחלטה היצירתית שלו לחלק את הטקסט המחורז, לחלקים מדוברים ולחלקים מושרים, ולהפוך אותו למחזמר, תוך עריכה ועבודה עם המחזאי והמלחין. זהו לטענתו "הד.נ.א. האומנותי של היצירה". על-כן נדרש בית המשפט לעסוק לראשונה גם בתופעה הידועה בענף של מעורבות הבמאי בטכסט.

הקאמרי טען כי זכות היוצרים של במאי מוגבלת להצגה שבבימויו בלבד, ואינה נפרשת על בימוי מאוחר יותר של אותו מחזה. "שורת העדים מטעם הקאמרי היו תמימי דעים כי בין אם בימוי כולל עבודה על הטקסט כפי שביצע פרופ' יזרעאלי ובין אם לאו, בימוי כשלעצמו בכל מקרה אינו יכול להקים לבמאי זכות יוצרים בהפקה אחרת של אותה הצגה בבימוי חדש ומקורי. זאת גם אם אלמנטים מתוך עבודת הבימוי המקורית ממשיכים להתקיים בהפקה המאוחרת, ואפילו עסקינן באלמנטים מהותיים לעבודת הבימוי. הטעם הראשון והעיקרי לכך הוא הגנה על חופש הבימוי והיצירה."

בעדות המנהל האמנותי, עומרי ניצן, נאמר: "עולם התיאטרון המקומי והעולמי רצוף בתופעות של מחזות שעולים בבימויים שונים והמושג תביעה על 'זכויות בימוי' אינו מופיע ברצף הזה, להיפך. הרצף הזה של לבנה על גבי לבנה, אחת על השנייה, פירושו תרבות.".  בהקשר זה ציין בית המשפט, כי הגבלת זכות היוצרים של הבמאי באופן שלא תתפרש על בימוי מאוחר חדש, משרתת את עולם התיאטרון ומבטיחה כי ניתן יהיה להעלות הפקות חדשות עדכניות לטקסטים קלאסיים. אולם בית המשפט ציין בבירור באותה הנשימה: "כמובן שאין הדברים אמורים לגבי העתקה של בימוי שאין בה חידוש או מקוריות."(סע' 17 לפסה"ד).

בית המשפט קבע איפוא: "חופש היצירה והבימוי מחייב להגביל את זכות היוצרים בגין עבודת הבימוי כך שזכות זו תפקע עם רדת ההצגה מן הבמה, ולא תוסיף להשתרע על הפקות מאוחרות בבימוי חדש."

שימו-לב : – לא נקבע בפסק-הדין שלבמאי אין זכויות יוצרים. להיפך – לראשונה בארץ הוכרה במפורש זכות היוצרים הצומחת מעצם עבודת הבימוי בתיאטרון, כזכות בעלת מהות עצמאית. בית המשפט  מציין במבוא לפסק-הדין, כי "הגישה שלפיה במאי קולנוע הוא בעל זכות יוצרים בסרט הקולנוע, אומצה בפסיקה ולכאורה ניתן להקיש מעבודת הבימוי בקולנוע אל עבודת הבימוי בתיאטרון, לעניין תחולתה של זכות יוצרים; ואולם כפי שיובהר בהמשך, הדברים אינם ברורים מעליהם", בית המשפט ציטט  מספרו של טוני גרינמן (זכויות יוצרים (2008)), המציין כי  "אחת הסיבות העיקריות לכך שטרם הוכרה בפסיקה זכות יוצרים בגין עבודת בימוי תיאטרון – היא העובדה שמרבית הבמאים, לפחות בעבר, הועסקו על ידי התיאטראות בחוזים שבכל מקרה העניקו את הזכויות, ככל שהן קיימות, למעסיקים.

לאחר פסק-הדין הנוכחי – אין כל ספק שלבמאי זכות יוצרים בעבודת הבימוי כזכות עצמאית.

שימו לב:- לא נקבע בפסק הדין שבימוי הצגה לא יצמיח  לעולם תמלוגים מהפקות חוזרות.  מה שנקבע הוא שבימוי לא מקנה תמלוגים על הפקה חוזרת בבימוי אחר, כאשר הבימוי האחר הוא חדש ולא מועתק. אם ההפקה החדשה היא העתקה של הבימוי המקורי, ללא חידוש או מקוריות, – יש מקום לטעון לפגיעה בזכות היוצרים של הבמאי המקורי. (ההוכחה כמובן אינה פשוטה – אך זהו קושי מקובל בתחום זכויות יוצרים.)

גם הכרת בית המשפט בתרומתו היצירתית  של יזרעאלי, בהפיכת המחזה למחזמר ובחלוקת הטכסט – לא הועילה לו כדי לקבל הכרה בזכויות יוצרים בהפקה החדשה. בית המשפט פסק בנסיבות העניין " פרופ' יזרעאלי אינו בעל זכות יוצרים בעבודת הבימוי של ההפקה החדשה".

מאחר ולא פעם נדרש במאי לסייע בשירותי הדרמטורגיה, במסגרת העלאת מחזות (ובמיוחד במחזות מקוריים העולים לראשונה), כדאי להביא את דברי בית המשפט כלשונם:

"וזאת יש להבהיר – אין באמור משום הבעת עמדה שלפיה הפיכת מחזה למחזמר וחלוקת טקסט לקטעים מושרים ולקטעים מדוברים, לעולם אינם מזכים בזכות יוצרים. קביעתי דלעיל מבוססת על נסיבות המקרה, שבמסגרתן נטען על ידי התובע כי עבודה זו מקנה לו זכות יוצרים בבימוי גם בהפקה החדשה (שאותה הוא כאמור לא ביים). לא מן הנמנע כי עבודה מסוג זה עשויה להקנות זכות יוצרים בתחום של דרמטורגיה או עיבוד – אלא שלא לתפקיד זה ניטלו שירותיו של פרופ' יזרעאלי, והוא אף אינו טוען כי מילא אותו. ודוק: בהקשר זה יש חשיבות ומשמעות להסכמות החוזיות שאליהן הגיעו הצדדים עובר לביצוע העבודה, ובכלל זה לחלוקת העבודה בהצגה. באותו מועד, ולא בדיעבד, מבצע התיאטרון שקלול של עלות ההפקה שבפניה הוא ניצב. משכך, כאשר אחד מבעלי התפקידים בהצגה סבור כי הוא זכאי לתשלום נוסף על זה שהוסכם, בגין תפקיד נוסף שנטל על עצמו – עליו לעשות כן מראש ולא בדיעבד. ייעתר התיאטרון לדרישת התשלום – מה טוב; לא ייעתר – באפשרותו של בעל התפקיד (הבמאי בענייננו) שלא לאפשר שימוש בעבודה הנוספת שביצע. ועוד ייתכן, כי ניתן יהיה להגיע להסכמות על הפחתת השכר הנוסף משכרו של בעל תפקיד אחר באותה הצגה שחלק מעבודתו בוצע במקומו על ידי האחר.

במקרה דנן, עבודתו של פרופ' יזרעאלי מלכתחילה הוגבלה על פי הסכם הבימוי לעבודת בימוי; ואילו סבר כי תפקידו בהצגה חורג מעבודת הבימוי באופן המקנה לו זכויות אחרות בה – היה עליו להתכבד ולהסדיר זכויות אלה בעת הרלוונטית. לא מן הנמנע כי בחר שלא לעשות כן, באשר באותה עת היה במאי צעיר המצוי בראשית דרכו המקצועית – והסתפק בעצם ההזדמנות שניתנה לו על ידי הקאמרי לביים הצגה על פי מחזה מאת גדול המחברים שלונסקי, ובהשתתפות כוכבי התיאטרון הישראלי. בהחלט יכול להיות כי גם בחר בחכמה – שכן העבודה שביצע בהצגה עוץ לי גוץ לי הקנתה לפרופ' יזרעאלי מוניטין רבים, ואולי היא זו שפתחה את הדלת לקריירת הבימוי המוצלחת והמרשימה שהיום היא חלק מן הרזומה שלו."

שימו לב: לא נקבע בפסק הדין, שבמאי אינו זכאי לתשלום נוסף, עבור עבודת דרמטורגיה שהוא מבצע. הודגש, כי יש חשיבות מכרעת לתוכן ההסכמים הנערכים בתחילת העבודה. כמו-כן מיטיב בית המשפט לתאר את הפערים המשמעותיים בכוח המיקוח, הקיימים בעולם המציאות.

לסיכום הדברים  (מנקודת המבט של הבמאים):-

  • לבמאי יש זכות יוצרים עצמאית בעבודת הבימוי.
  • במאי הנדרש לבצע עבודה נוספת של דרמטורגיה צריך להסדיר זאת מראש.
  • ישנה חשיבות רבה לתוכן ההסכמים ולהסדרה מראש.
  • ישנו בענף פער כוחות מובנה – אשר אחת הדרכים לנסות  להתגבר עליו היא באמצעות איגוד במאי התיאטרון בישראל – ב.ת.י.

[האמור הוא סקירה כללית, ראשונית ולא ממצה, ואינו תחליף ליעוץ קונקרטי]

[תא (ת"א) 10869-05-10 פרופ' יוסף יזרעאלי נ' נאמנות התיאטרון הקאמרי 9.10.13]