ישרא-דרמה, חלון הראווה של היצירה הישראלית המקורית חזר. כמה חשוב!

ישראדרמה ישראדרמה2 ישראדרמה3