עצמאים ופנסיה

הציבור ה"מקופח" ביותר מבחינת התנאים הסוציאלים הינו ציבור העצמאים.

מאת: ירון שמיר

בניגוד לציבור השכירים שם חלה חובת הפרשה ותשלום תנאים מסויימים מכח חקיקה וצווי הרחבה (כמו לדוגמא פיצויי פיטורים, פנסיית חובה) והתנאים משולמים במשותף על ידי העובד והמעביד, בניגוד לשכירים ציבור העצמאים נאלץ לדאוג לעצמו וכרגיל במקומותינו כאשר אנו מגיעים לדאוג לעצמנו, מה עוד שהדבר בא בדרך כלל על חשבון השוטף, אנו מתעלמים ודוחים את הביצוע.

התוצאה היא שעצמאים אשר מצליחים לייצר בשוטף הכנסה נאה ,מגיעים לגילאים המבוגרים יותר עם חסכון נמוך לפרישה, חסכון שזהה לעיתים לחסכון אשר נצבר על ידי עובד שכיר שמרוויח פחות מהשכר הממוצע במשק.

כך לדוגמא עובד שכיר אשר משכורתו הינה 10,000 ש"ח נהנה בד"כ מתנאים סוציאלים המסתכמים בהפקדה חודשית של כ-3,000 ש"ח לחודש או 36,000 ש"ח בשנה.

ההפקדה נובעת כתוצאה מהפקדת מעביד בסך של כ- 2,250 ש"ח לטובת פיצויים, תגמולים קרן השתלמות וביטוח לאי כושר עבודה ומהפקדת עובד של כ-750 ש"ח מידי חודש לתגמולים וקרן השתלמות.

כמה מתוך העצמאים שאנו מכירים מפקידים 36,000 ש"ח לשנה לתנאים סוציאלים? מעט מאד. נכון העצמאים אינם נהנים מהפקדת מעביד , אך "העדרו" של מעביד אינה משנה את העובדה כי הצורך הסוציאלי של העצמאי זהה לפחות , אם לא גדול יותר מהצורך של העובד השכיר.

יש לזכור כי החלת "פנסיית חובה" על ציבור העצמאים טרם יצאה אל הפועל אך לעומת זאת מס ההכנסה הגדיל לאחרונה את ההכרה בהפקדת עצמאים לתנאים סוציאלים ולקרן השתלמות.

אם בעבר הסתכמה ההכרה בהפקדה של כ-15,000 ש"ח בשנה כיום יכול עצמאי המעוניין לנצל את מלוא הטבות המס להפקיד כ-31,500 ש"ח לטובת קרן פנסיה , ביטוח או קופת גמל ועוד כ-17,500 ש"ח לטובת קרן השתלמות.

 

אז מה צריכים העצמאים לעשות:

להבין כמו כל אחר כי הצורך הפנסיוני בפרישה ובשוטף אינם נגזרים ממעמד המס שלך.

עובד עצמאי כמו כל עובד שכיר צריך לדאוג בזמן הן לסכנות הביטוחיות היומיומיות והן לצבירת החסכון לעת פרישה, העדרו של מעביד אכן מקשה על היכולת לשלם סכומים גבוהים אך אינו מייתר את הצורך הזה ומחייב לעיתים להצטמצם ביום יום על חשבון דאגה לעתיד.

לזכור כי מס ההכנסה הכיר בצורך הזה של העצמאי והגדיל את תקרת ההפקדה המותרת לצורך רכישת תנאים סוציאלים.

לעיתים ובכפוף להתיעצות מתאימה ובכדי להגיע לסכומים הגונים לעת פרישה יתכן וכדאי לעצמאי להפקיד גם מעבר לתיקרה המוכרת להטבות מס.

ולא פחות חשוב, למה לדחות את ההפקדות הפנסיוניות לתום השנה? הפקדה בשוטף תאפשר לעצמאים "לא להילחץ" בסוף השנה ולפספס לעיתים את מועד ההפקדה ולא פחות חשוב לדאוג להגנה ביטוחית שוטפת לעצמאי ולבני משפחתו.

**אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולותו/  או יעוץ במוצר פיננסי ו /או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות ו /או הקופות המוזכרים לעיל ו/או נמצאים בקשרים עסקים עם החברות המוזכרות.**

 המאמר נכתב מאת ירון שמיר