הצטרפו עכשיו לבת
ייעוץ כלכלי

ייעוץ כלכלי

הבמאי בהגדרתו הרשמית הנו "פרילנסר" ויש לכך משמעויות רבות אל מול הגופים השונים (ציבוריים ופרטיים).

רכזנו לכם מס' טיפים בעבודתכם הפיננסית כעצמאיים.

נשמח לסייע לכם בכל סוגיה ושאלה בנוגע לייעוץ כלכלי.

  1. עוסק פטור/ עוסק מורשה:

עוסק פטור – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על98,707 שקל בשנה (ב-2017), הסכום מתעדכן מידי שנה, ניתן לעקוב אחר השינויים באתר מס ההכנסה. העוסק הפטור אינו מנפיק חשבוניות מס ואינו חייב בתשלום מע"מ. במקרה זה, ה"קבלה" מעידה גם על ביצוע העסקה וגם על קבלת התשלום. מקבל הקבלה, איננו יכול לקזז מע"מ תשומות בגינה.

עוסק מורשה – מי שפותח עסק או שעוסק במשלח-יד (נותן שירותים). העוסק המורשה מנפיק חשבונית מס, מחויב בתשלום מע"מ עסקאות על עסקאותיו ורשאי לקזז את מע"מ התשומות בגין הוצאותיו. העוסק המורשה חייב לדווח אחת לחודש/חודשיים (בדרך כלל ב-15 בחודש) על הכנסותיו החייבות והפטורות ועל מע"מ העסקאות שגבה מלקוחותיו ,רשאי לדווח על מע"מ התשומות ששילם בגין הוצאותיו ובגין נכסים שרכש לצורך ייצור הכנסתו. מי שאין לו מקום עיסוק עיקרי פרט לביתו, רשאי לדווח על חלק יחסי מהוצאות ביתו כהוצאות לשם ייצור הכנסתו (כגון: טלפון, ארנונה, חשמל, גז, שכר דירה וכו').

 

2. קודם הכסף אחר כך החשבונית:

החוק קובע שאי אפשר לדרוש מכם חשבונית לפני שמשלמים לכם. חשבונית לא יכולה להיות תנאי לתשלום.

אתם יכולים לשלוח בשלב הראשון רק מכתב עם כל הפרטים שלכם ושל התשלום,  ולהוציא את החשבונית אחרי קבלת התמורה.

ככלל- תיאטראות, מפיקים, עיריות, פסטיבלים וכיו"ב – לא יכולים לדרוש חשבונית לפני תשלום התמורה.

במציאות המצערת שבה גופי הפקה ותיאטראות קורסים ולא משלמים תקופות ממושכות, יש לכך חשיבות מיוחדת.

זה כמובן נוח מאוד להנהלת החשבונות ולמפיק שיש לו ביד חשבונית מכם, אך זהו נוהג שבידיכם לשנות.

התיקון בחוק נועד במפורש להתמודד עם לחץ שמפעילים  גופים גדולים לקבל חשבונית מראש.

3. שירות ניהול כספים באמצעות אי"ב: ארגון יוצרים עצמאיים

עמותת אי"ב- ארגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון מציעה שירותי ניהול כספי לבמאי חבר בת"י הכולל :

א. הוצאת דרישות תשלום וקבלות בהתאם להנחיית היוצר
ב. הוצאת קבלות עם קבלת התשלום
ג. תשלום לספקים על פי הנחיית היוצר ובהתאם לנוהל הנהוג בעמותה
השירות אינו כולל שירותי גביה. על הגביה אחראי היוצר בלבד.

לפרטים נוספים וקבלת ההסכם לחברי בת"י ניתן לפנות לכתובת המייל: eve.art.org@gmail.com

נתקלתם בבעיה – פנו לבת"י.

[כל האמור הוא בגדר מידע כללי וראשוני ואינו תחליף לייעוץ משפטי מפורט בכל מקרה לפי נסיבותיו. בענייני מיסוי יש לפנות ליועץ המס האישי לבדיקה קונקרטית].