במאי המתארח בבית פרינג'

מה מגיע לבמאי בפרינג'??
 
 

​* ​זכויות רבות שמגיעות לך כבמאי שיש לו הצגה שמתארחת בבית פרינג', לא ניתנות לך.


​* ​דבר ראשון אנחנו קוראים לכולם לחתום על חוזים בעת קבלת ההצגה לבית פרינג'. אל תעבדו ללא חוזה מסודר בניכם לבין בית הפרינג'!


* ​פתחנו עבורכם חוזה אידיאלי שעמלנו קשות על ניסוחו. אנו יודעים שבימים אלה, לא על כל הסעיפים בחוזה יסכימו לחתום איתכם .


​* ​אנו ממליצים  לכם לדרוש את שמגיע לכם, להתבסס על החוזה שלנו ולחתום על חוזה המעגן את זכויותיכם, תנאי הרצת ההצגה שלכם ותנאי התשלום המגיעים לכם.


אתם מוזמנים לפנות אלינו  על מנת לקבל את החוזה ולהתייעץ איתנו בכל

 
 
 
 
תודה לשלמה פלסנר, דפנה רובינשטיין , גיבסון, דליה שימקו, שרון בר-לב ועו"ד זאב שצקי על ניסוח החוזה