השקת המחלקה הקהלתית חברתית

השקת המחלקה הקהלתית-חברתית בבתי